2e VIERTAL

Donderdag 18 januari 2018:  Het Dikke Torentje 2 - Laren 2.

Het was geen verre reis voor onze 'schaakcollega's uit Laren', die ons nieuwe onderkomen met goedkeuring gade sloegen.

Ron Flink speelde op 'het tweede bord' met wit een Engelse partij. Hij trok onvervaard ten strijde tegen een gefianchetteerde koningsstelling met daarbij een voorbarige pion op f5. Ron bemachtigde even later een pion en had al zijn stukken goed in de aanval staan. Daardoor kwam zijn tegenstander dermate onder druk te staan, dat zijn situatie onhoudbaar was geworden. Omdat hij vervolgens geen uitweg meer zag werd de wedstrijd opgegeven. Stand 1-0.

Joop Leeuwenkamp bracht op 'het derde bord' met zwart de Caro-Kann ten uitvoer.  Het middenspel kende een rustig verloop met voor zwart een licht strategisch voordeel. Dit geheel resulteerde in een eindspelsituatie voor wit: '4 pionnen en een loper' versus zwart:   '4 pionnen' en een paard. Door middel van zetdwang verloor Joop evenwel zijn stuk en gaf daarna de partij op. Stand 1-1.

Ruurd van Heerde bracht op 'het vierde bord' met wit het Italiaans. Het middenspel ontwikkelde zich in aanvang evenwichtig. Doch na een prematuur loperoffer van wit op h6, begon de partij langzaamaan te kantelen. Het verlies van een kwaliteit en na verloop van tijd mede nog een toren deed de rest. Stand 1-2.

Jan van Katwijk voerde op 'het eerste bord' met zwart de Siciliaanse verdediging. Hij kreeg te maken met de 'gesloten variant'. Zwart probeerde initiatief te ontwikkelen op de damevleugel, maar de strijd die daarmee ontstond mondde echter uit in een pluspion voor wit. Een uiterste poging de bakens te verzetten naar de koningsvleugel bracht geen compensatie. Toen daar nog een pion sneuvelde, was er geen kruid tegen gewassen. Stand 1-3.

De volgende wedstrijd van het '2e 4-tal van het Dikke Torentje' is uit tegen 'Ons Genoegen 1', d.d. 22 februari 2018. Beide teams hebben na 3 wedstrijden inmiddels 2 punten kunnen vergaren, waarbij 'Ons Genoegen' 1 bordpunt meer heeft.

 

Dinsdag 12-12-2017:  Barneveld 3 - Het Dikke Torentje 2

2e 4-tal onderuit.

Na maandag 'code rood' moesten we eerst maar eens afwachten, wat ons de volgende dag zou gaan brengen. Na dinsdagmiddag ruggespraak te hebben gehad met onze chauffeur 'Paul van der Beek' werd besloten, dat we de reis zouden aanvaarden. Tevens werd in verband met een mogelijke vertraging afgesproken, een kwartier eerder te vertrekken. De reis verliep niettemin voorspoedig met weinig oponthoud.

Joop Leeuwenkamp speelde op 'het tweede bord' met zwart een 'Caro-Kann', waarbij zijn tegenstander hem trakteerde op de 'doorschuif variant'. De opening verliep verder rustig maar in het middenspel werd de h7-pion van zijn zwarte koningsstelling geslagen, die hij echter niet met zijn koning kon terugslaan. Na verloop van tijd kreeg Joop ook nog eens te maken met een aftrekschaak, die hem zijn dame kostte. Dit was allemaal
te veel. Stand 0-1.

Jan van Katwijk werd op 'het eerste bord' met wit geconfronteerd met het Konings-Indisch. Een aanval op Jans witte centrum met een loper leverde zwart een onbedoelde dubbelpion op. De daardoor ontstane open lijn werd echter wel scherp benut. Toen het evenwicht was hersteld volgden enigeschermutselingen op de damevleugel. Het leek erop dat beide partijen het gehele veld wilden verkennen. Ieder initiatief werd doorzien en in de kiem gesmoord, waardoor uiteindelijk werd besloten tot een remise. Stand 0,5-1,5.

Ruurd van Heerde had op 'het vierde bord' met zwart te maken met het 'Evans gambiet'. Na het opsluiten van een loper reageerde de tegenpartij met een loperoffer versus een pion. In een later stadium verloor Ruurd evenwel een stuk. De stelling zat redelijk vast en was in evenwicht. Een blik op het resterende bord, leerde dat een remise geaccepteerd kon worden. Even later werd na discussie en wederzijds overleg, over een door beiden pas later geconstateerde onreglementaire zet, dan ook tot
een 'edele puntendeling' besloten. Stand 1-2.

Paul van der Beek begon op 'het derde bord' met wit met een dameopening. De openingsfase had voor beiden een rustig verloop en ook het middenspel werd gekenmerkt door een kalme ontwikkeling en kende weinig verrassingen . Pas in het eindspel zorgde een berekeningsfout van Paul ervoor dat hij een paard achter kwam. Toen zijn opponent vervolgens overging tot een systematische afruil van stukken, werd de partij ten slotte opgegeven. Stand 1-3.

De volgende wedstrijd van het 2e 4-tal is thuis tegen 'Laren 2', d.d. 18 januari 2018.

 

Donderdag 16-11-2017:  Het Dikke Torentje 2 - SSC 1922 1

2e 4-tal fris van start

Het 2e 4-tal was vorig seizoen houder geworden van de 'rode lantaarn'. Hierdoor had ons team meteen een automatisch doel, namelijk deze ereplaats dit keer aan een ander over te laten. Onze eerste gast in onze nieuwe residentie was SSC 1922 uit Soest.

Jan van Katwijk bracht op 'het eerste bord' met zwart de 'moderne verdediging' ten tonele. Een overvol centrum leidde voor Jan tot een loperwinst, maar enige zetten later lag zijn dame dermate onder vuur, dat hij haar moest opgeven. Het terugveroveren van de witte dame gelukte wel, maar betekende voor hem per saldo een toren in de min. Hoewel er op dat moment nog geen sprake was van opgeven, zorgde een gedwongen afruil van stukken wel voor een spoedige beëindiging van de partij. Stand 0-1.

Joop Leeuwenkamp speelde op 'het tweede bord' met wit een 'damepionopening'. Hij kwam hiermee goed uit de openingsfase. Het middenspel werd voor hem gekenmerkt door een materiële achterstand van 2 pionnen, waarbij hij weliswaar positioneel beter stond. Terwijl Joop een scherpe aanval had op de koningsvleugel, viel zijn tegenstander aan op de damevleugel. Vrij onverwachts viel na een slordige loperzet van de tegenstander, een 'toren-koning mat' als het ware uit de lucht. Stand 1-1.

Paul van der Beek beantwoordde op 'het derde bord' met zwart een 'damepionopening' met een Oude Benoni verdediging. In het middenspel wist hij zijn tegenspeler steeds verder terug te dringen, waarbij een loperaanval op 'dame en toren' hem een kwaliteit opleverde. Op den duur was de stelling voor Paul een 'een dame, 2 torens en een paard' versus 'een dame, een toren en een paard' Na een hoop gemanoeuvreer wist zijn opponent door middel van eeuwig schaak, remise af te dwingen. Stand 1,5-1,5.

Ruurd van Heerde opende op 'het vierde bord' met de koningspion en kwam in de 'Philidor verdediging' terecht. In het middenspel verloor hij door een slordige zet 2 pionnen in zijn koningsstelling en werd daardoor zwaar in de verdediging gedrukt. Een riskante zet van zijn opponent kon door Ruurd worden gerepliceerd met een aftrekaanval, wat hem een dame versus toren opleverde. Toen na verloop van tijd nog 2 pionnen kon worden bemachtigd gaf de tegenpartij zich uiteindelijk gewonnen. Stand 2,5-1,5.

In ieder geval, hoewel natuurlijk slechts tijdelijk, mogen wij ons op dit moment verheugen met een 'virtuele koppositie'. Een screenshot is al gemaakt.