1e 4-tal

1e 4-tal verliest nipt.

Na onze strubbelingen inzake de toegang tot het gebouw vorige maand uit tegen Hoogland 2, mocht het 4-tal nu thuis spelen tegen Hoogland 3. Ook dit ging gepaard met de nodige problemen vooraf, omdat het team van Hoogland 3 zich blijmoedig had vervoegd bij onze vorige locatie 'De Hilt' om daar tot de ontdekking te komen dat alles op slot zat.

Hans Kompier had 'op het derde bord' met zwart te maken met een dameopening. De opening ontwikkelde zich gelijkwaardig. Na verloop van tijd vond er een flinke afruil van stukken plaats, waardoor de stelling enigermate vast kwam te zitten. Toen de tegenstander na de 21e zet een remisevoorstel deed, werd dit door Hans geaccepteerd. Stand 0,5-0,5.

Ruurd van Heerde speelde 'op bord vier' met wit de Italiaan. De openingsfase ging gelijk op en het middenspel leverde wit eerst een positioneel voordeel op, dat daarna door een berekeningsfout wijzigde in een nadeel. Een verkeerde ruil van Ruurd deed vervolgens de partij verder kantelen en een misrekening kostte vervolgens nog een stuk en de partij. Stand 0,5-1,5.

Hans van der Molen kreeg 'op het eerste bord' met zwart te maken met het Frans. In een betrekkelijk vroeg stadium kon Hans reeds een stuk bemachtigen. Dit leidde tot een onafwendbare ruil van stukken plus een overtal van drie pionnen. De partij liep nog verder, totdat de tegenstander besloot dat het genoeg was. Stand 1,5-1,5.

Jaap Bood voerde 'op bord twee' met wit een dameopening. De opening verliep  gelijkmatig. In het middenspel stond Jaap eerst strategisch iets beter, wat daarna door een onjuiste afruil omsloeg in een wat mindere stelling. Na een uiteindelijke promotie van de tegenstander verloor wit zijn laatste stuk. Het eindspel was voor wit: K+4pi versus voor zwart: K+L+2pi. Mede door een betere stand van de zwarte koning moest wit de partij opgeven. Stand 1,5-2,5.

De volgende, al weer 'een-na-laatste' wedstrijd van het 4-tal, is uit tegen En Passant 2, op vrijdag 21 februari 2020.

 

1e 4-tal gaat ten onder.

Onze wedstrijd tegen Hoogland 2 bracht niet de tweekamp waarop we vooraf hadden gehoopt. De reis leidde ons naar het kerkgebouw 'De Inham'. Aldaar aangekomen stond er al iemand naarstig uit te kijken naar de sleutelbewaarder, die zo werd verteld ietwat verlaat was. De tijd verstreek en allengs groeide de groep genodigden tot een man of vijftien. Nadat ons was medegedeeld dat het nog enige tijd zou kunnen duren, besloten we in verband met de onaangename gevoelstemperatuur nog maar even in de auto te gaan zitten. Toen we goed en wel zaten konden we toch naar binnen.
Paul van der Beek voerde 'op het vierde bord' met zwart een verkapte Siciliaan ten tonele. De opening ging gelijk op doch in het middenspel moest hij een stuk prijsgeven. Het spel  werd daarna gedurende geruime tijd  voortgezet. Op een gegeven moment was Paul zo onfortuinlijk achter elkaar een paar foutieve zetten te doen. Het een en ander betekende niet lang nadien het einde van het duel. Stand 1-0.
Hans Kompier bracht 'op bord twee' met zwart het Frans. Na de opening concentreerde het spel zich met name op de verovering van de e-pion. Er vond vervolgens een afruil van torens en stukken plaats, waarbij het materieel evenwicht in stand werd gehouden. De partij zat redelijk vast en na verloop van tijd volgde een remisebod, dat niet veel later door Hans werd geaccepteerd. Stand 1,5-0,5.
Jaap Bood speelde 'op het eerste bord' met wit de London opening. Na de opening kwam Jaap een pion achter, die hij weliswaar later in het middenspel weer kon terugveroveren. De match duurde voort doch in het uiteindelijk ontstane pionneneindspel, beschikte zijn tegenstander over een betere pionnenstructuur, waardoor de partij geen kansen meer kon bieden. Stand 2,5-0,5,
Ruurd van Heerde had 'op bord drie' met wit te maken met de Siciliaan. De opening verliep gelijkmatig maar in het middenspel verloor Ruurd een kwaliteit en later nog een paar pionnen. Een ultieme poging tot een koningsaanval met offer, leek aanvankelijk dreigend maar liep uiteindelijk op niets uit. Stand 3,5-0,5.

 

1e 4-tal haalt uit.

Onze tweede externe wedstrijd vond plaats in ons tijdelijk onderkomen 'De Hilt'. Wij moesten het opnemen tegen 'Vecht en Ommelanden 2', die dit seizoen net als wij de eerste wedstrijd gewonnen hadden. Ze hadden weliswaar een gemiddeld lagere rating doch eveneens  twee spelers zonder rating, waarbij je niet weet wat voor vlees je in de kuip hebt.

Paul van der Beek voerde 'op het vierde bord' met wit een ongewone lijn van de dameopening. Na een rustig begin kon Paul evenwel zijn tegenstander een loper ontnemen en wist hij na enige tijd bovendien, na een dameruil een toren in de wacht te slepen. Zijn tegenstander liet daarna al snel blijken geen vertrouwen meer te hebben in een goede afloop. Hij gaf dan ook niet veel later, nadat inmiddels een stukkenruil op gang was gekomen, de strijd op. Stand 1-0.

Ruurd van Heerde ontmoette 'op het derde bord' met zwart een Italiaanse opening. De partij ontwikkelde zich een tiental zetten volgens het boekje en kende een normale voortzetting. Zijn tegenspeler verspeelde daarna op jammerlijke wijze door middel van een penning zijn dame tegen een loper. Hij lanceerde nog een pionnenstorm op de koningsstelling, maar dit gevaar kon tijdig door Ruurd worden gepareerd. Toen wit daarna nog een pion en een stuk verloor was de partij afgelopen. Stand 2-0.

Hans van der Molen bracht 'op het eerste bord' met zwart de Siciliaan ten uitvoer. De openingsfase bracht geen noemenswaardige verrassingen behalve, dat het hier geen klassieke opening betrof. Gedurende het vervolg was Hans bij machte een stuk te veroveren. Op een gegeven moment ontstond er een eindstelling met voor zwart: D+T+L+5pi versus voor wit: D+L+4pi. Zijn opponent besloot, dat de partij als verloren moest worden beschouwd en gaf zich gewonnen. Stand 3-0.

Jaap Bood speelde 'op het tweede bord' met wit een dameopening en kwam in een gesloten spel terecht. Jaap kon in de loop van het spel twee pionnen buitmaken. In het middenspel vond er een stukkenruil plaats en kon het eindspel ingezet worden met voor wit: P+6pi versus voor zwart: P+3pi. Langzamerhand rukten de pionnen onweerstaanbaar op en dreigde er uiteindelijk een promotie. Zijn tegenstander bleef tegenstribbelen en verklaarde zich pas verslagen, toen de daadwerkelijke promotie een feit zou zijn. Stand 4-0.

De volgende wedstrijd van 'Het Dikke Torentje 1' zal maandag 13 januari 2020 uit gespeeld worden tegen Hoogland 2. Dit belooft een interessante ontmoeting te worden, want ook zij hebben na de tweede ronde twee overwinningen te boek staan.

 

4-tal gaat van start met winst

De eerste 'externe wedstrijd' voor het seizoen 2019-2020 speelde zich af in de Rehoboth kerk in Hoevelaken, alwaar wij in het strijdperk moesten treden tegen H.S.G (Hoevelakens Schaak Genootschap). Het spelen op de vrijdag leverde gecombineerd met vakantie de nodige perikelen, waardoor wij met drie invallers op reis gingen.

Bob Kat beproefde 'op het eerste bord' met wit, zijn tegenstander met een Torre Attack (met 2...d5). Hij kwam aanvankelijk een pion achter, die hij een tijdje later weer terug kon winnen. Even daarna kon hij de partij voortzetten met een pluspion. Toen vond de 'grote afruil' plaats. In een min of meer gelijke stelling, met allebei nog een 'dame en toren en een paar pionnen', kon Bob 'en passant' slaan. Dit veroorzaakte de kanteling in het spel die uiteindelijk leidde tot een promotie, hetgeen meteen de doorslag gaf. Stand 0-1.

Ruurd van Heerde had 'op bord 4' met zwart te maken met het Italiaans. Zijn tegenstander bracht een 'loperoffer versus een pion' ten behoeve van een aanval via de open h-lijn. De aanval bleef weliswaar de hele partij dreigend maar kon niet doorslaan. Toen Ruurd op den duur na een pionoffer, met de toren de achterlijn kon bereiken, werd een mat met 'toren en twee lopers' mogelijk.  Stand 0-2.

Rien van Brummelen kreeg 'op het tweede bord' met zwart te maken met een 'Scandinavische center counter verdediging' (met dameruil). De partij ontwikkelde zich gelijkwaardig. Daarna vond er een doorgaande stukkenruil plaats. Ten langen leste bleef er voor een ieder nog 'een paard en een paar pionnen' over, waarna besloten werd tot een remise. Stand 0,5-2,5.

Hans Kompier bracht 'op bord 3' met wit de Italiaanse opening ten uitvoer. De openingsfase verliep voor beiden evenwichtig, waarna Hans een pion wist te veroveren. Na verloop van tijd vond er een dameruil en vervolgens nog een torenruil plaats. Dit resulteerde ten slotte in een eindspel, waarbij een 'toren plus loper' het moest opnemen tegen een 'toren plus paard'. Deze situatie gaf aanleiding een puntendeling overeen te komen. Stand 1-3.

De volgende wedstrijd van 'Het Dikke Torentje 1' zal  donderdag 12 december 2019  thuis gespeeld worden tegen V&O 2.