Bonden

Elk lid van het Dikke Torentje is tevens lid van de schaakbond. De verenigingen zijn verplicht hun leden bij de landelijke bond, de Koninklijke Nederlandse schaakbond (KNSB), aan te melden. Daardoor hebben leden het recht om te spelen in een competitie, georganiseerd door de regionale schaakbond, de Stichts-Gooise schaakbond (SGS). Als lid van de schaakbond ontvangt iedereen het blad Schaakmagazine van de KNSB, welke 10x per jaar verschijnt.


KNSB
De Koninklijke Nederlandse Schaakbond is een van de oudste sportbonden van Nederland. De bond werd op 23 mei 1873 opgericht onder de naam Nederlandsche Schaakbond. De georganiseerde schaker is op getrapte wijze lid van de KNSB. Nederland is door de KNSB onderverdeeld in 13 regionale schaakbonden, waar de schaakverenigingen lid van zijn. Iedere schaker die lid is van een aangesloten vereniging is dus tevens lid van de regionale bond waaronder ziin/haar vereniging valt en de KNSB.

SGS
Onze vereniging is aangesloten bij de Stichts-Gooise Schaakbond (SGS). De regio van de SGS strekt zicht uit van Gorinchem tot Putten en van Woerden tot Barneveld. De SGS organiseert jaarlijks een externe competitie, waarin teams van de diverse verenigingen in een competitie tegen elkaar uitkomen. Er zijn diverse klassen, zodat elk team op eigen niveau kan spelen. Bij de jeugd wordt er gespeeld in leeftijdsklassen. Zowel bij de senioren als bij de jeugd schrijven wij jaarlijks 1 of 2 teams in voor deze externe competitie. Naast de externe competitie organiseert de SGS diverse kampioenschappen en toernooien voor zowel jeugd als senioren.