Geschiedenis

Onze schaakvereniging is op 23 maart 1979 opgericht en vernoemd naar de kerk op de Wakkerendijk. In 2004 hebben we ons 25-jarig jubileum op prettige wijze kunnen vieren. De gemoedelijke sfeer is voor veel schaakliefhebbers, ook van buiten Eemnes, een reden om de voorkeur te geven aan Het Dikke Torentje. Voor iedereen is er binnen de vereniging wel een tegenstander van gelijke sterkte te vinden.

In de eerste jaren van haar bestaan groeide de vereniging explosief. Begin jaren 80 had onze vereniging bijna 100 leden. In 1979 bereikte de vereniging al de eerst mijlpaal, met het aantrekken van J.H. Donner voor het geven van een schaaksimultaan. Begin jaren 80 werd de vereniging uitgebreid met een jeugdafdeling. De jeugdafdeling groeide explosief tot circa 40 leden. AI snel werden er clubkampioenschappen gehouden en het eerste Eemnesser jeugdkampioenschap was begin jaren 80 een feit. Ook op diverse scholen werd het schaken een populaire bezigheid.

In 1982 was het eerste kampioenschap een feit. Het eerste team van de senioren werd kampioen en promoveerde daarmee naar de derde klasse. Het kampioenschap werd destijds gevierd met een mosselavond.. Medio jaren 80 krijgt de vereniging te maken met een fors ledenverlies. Diverse (vaak ook sterke) spelers verlieten om uiteenlopende redenen de vereniging.

woestijn In de tachtiger jaren is vele jaren het succesvolle stratenschaaktoernooi gehouden. Jaarlijks kwamen tussen 40 en 60 schakers uit Eemnes naar De Hilt om hun krachten te meten. Het laatste toernooi heeft 15 jaar geleden plaatsgevonden. Vanaf medio jaren 8O tot medio jaren 90 bleef het aantal leden bij zowel de jeugd als senioren stabiel. Het ledenbestand bestond uit 35-40 leden. Daarmee toonde Het Dikke Torentje aan een bestaansrecht in Eemnes te hebben. Jaarlijks werden diverse activiteiten georganiseerd, die nu nog steeds plaatsvinden.

In 1955 kreeg het Staaltoernooi een primeur. Deze wordt gehouden in café Staal op de laatste donderdag van het jaar. Er wordt sinds die tijd gespeeld om de stalen wisselbokaal, een bokaal van circa 10 kilo die niemand graag in zijn huiskamer wil hebben. Het fanatisme om deze bokaal te winnen is sinds die tijd alleen maar toegenomen. In 1993 werd bij de jeugd voor de allereerste keer het schoolschaak kampioenschap georganiseerd. Er werd gespeeld in De Zuidwend. In totaal kwamen er zes teams opdraven van drie verschillende scholen. Dit was het begin van wat nu een van de jaarlijkse hoogtepunten van onze vereniging is. Het schoolschaakkampioenschap is niet meer weg te denken. Het aantal deelnemende teams ligt nu zo rond de 20.

Ook het simultaanschaak op Koninginnedag kent een lange traditie. Jarenlang gaf achtvoudig clubkampioen Ger Oosterman acte de presente op de braderie. Hij speelde al die jaren vele partijen tegen spelers van uiteenlopende sterkte.
De laatste jaren hebben Jacob Eek en Vincent Pandelaar deze traditie voortgezet.

De prestaties in de externe competitie waren wisselend. Een paar keer viel er een kampioenschap te noteren, maar soms volgde binnen een jaar weer degradatie.

Medio jaren 90 kreeg het seniorenteam het voor elkaar om twee jaar achtereen kampioen te worden. Zo wisten we van de vierde naar de tweede klasse door te stoten. Hiervoor verdienden we zelfs een nominatie voor de koeientrofee. Dit team speelt op dit moment weer in de derde klasse van de SGS.

In de jaren 90 verhuisde Het Dikke Torentje van De Hilt, naar De Schoter aan de Wakkerendijk. De senioren schaken hier nu nog altijd naar tevredenheid. De jeugd is eind jaren 90 verhuisd naar De Hink Stap Sprong. Door een snelle groei van de jeugdafdeling was De Schoter te klein geworden. Door ruimte gebrek op de Hink Stap Sprong is de jeugd nu tijdelijk in de Hilt gehuisvest. In maart 2011 gaat de jeugd naar het nieuwe Hervormd Centrum Het huidige aantal jeugdleden ligt al enkele jaren tussen de 25 en 30.

De prestaties van de jeugd worden jaarlijks beter. In 2001 behaalde het D-team van de jeugd een derde plaats in de hoogste klasse van de SGS. Deze prestatie bleef niet onopgemerkt, want het seizoen werd afgesloten met het veroveren van de koeientrofee. Een jaar later werd het C-team kampioen van de 2e Klasse.