2e VIERTAL

Maandag 14 mei 2018: Nijkerk 1 - Het Dikke Torentje 2.

Met mooi weer vertrokken we naar Nijkerk voor onze 'laatste externe wedstrijd' dit seizoen. Deze keer met Ron Flink in onze gelederen, die bereid was in te vallen voor Jan van Katwijk.

Paul van der Beek bracht 'op het derde bord' met wit deze keer de 'Engelse opening'. Het was een gelijk opgaande strijd, die werd gevoerd tot en met het middenspel. In het eindspel moest Paul gedwongen 'zijn paard ruilen tegen een toren', waardoor zijn tegenstander de wedstrijd kon eindigen met een pionnenoverwicht. Stand 0-1.

Ruurd van Heerde belandde 'op het derde bord' met zwart in het 'Konings-Indisch'. Na het weggeven van twee stukken was de strijd eigenlijk al beslist. Nadat Ruurd nog een tijd tegenstribbelde en er na verloop van tijd steeds meer stukken werden afgeruild, kon de partij dan ook als verloren worden beschouwd. Stand 0-2.

Joop Leeuwenkamp kon 'op het tweede bord' met zwart zijn 'Caro-Kann' op het bord toveren. De spelers waren aan elkaar gewaagd, hetgeen bleek uit een min of meer gelijke stelling. Het eindspel liet geen ander beeld zien, met voor beide spelers nog drie pionnen op het bord. Er zat voor Joop niets anders op dan een remisevoorstel te accepteren. Stand 0,5 - 2,5.

Ron Flink opende 'op het eerste bord' met wit met het 'Engels'. In het middenspel verloor hij een pion en kon die achterstand ondanks verwoede pogingen niet meer goedmaken. Op het laatst kwam Ron zodanig in de knel, dat er geen andere uitweg meer was dan zich gewonnen te geven. Stand 0,5 - 3,5.

Slechts in het scenario als 'SSC 1922 1' de dato 18 mei 2018, eveneens met 0,5 - 3,5 verliest van 'Ons Genoegen 1' zullen we de 'een na laatste plaats' op de ranglijst kunnen handhaven.

Donderdag 19 maart Het Dikke Torentje 2 - En Passant 2

Gelukkig was Hans van der Molen bereid gevonden om Jan van Katwijk te vervangen, die als kersverse wethouder helaas moest afzeggen, in verband met een belangrijke eerste vergadering. Joop Leeuwenkamp had op deze 'eerste zomerse dag in 2018' er blijkbaar extra zin in, want hij was tegen alle gewoonte in al om 19.00 uur present. Toen En Passant zich reeds genesteld had achter de borden was het nog even wachten op de koffie, die in verband met 'drukke werkzaamheden in de keuken' wat later zou komen. Alles werd echter een kwartier naderhand ruimschoots goedgemaakt door Bob Kat, die met een kan koffie kwam aanzetten en als een 'volleerd ober' de koffie met precisie in de kopjes schonk.

Paul van der Beek voerde op 'het derde bord' met zwart een variant van de 'moderne verdediging'. Het middenspel verliep niet voorspoedig in verband met het verlies van zijn 'dame tegen een toren'. Daarna kwam hij er allengs strategisch steeds slechter voor te staan. Nadat de materiële achterstand verder was opgelopen gaf Paul de wedstrijd op en capituleerde. Stand 0-1.

Joop Leeuwenkamp kreeg met wit op 'het tweede bord' eveneens te maken met de 'moderne verdediging'. Zijn tegenstander ging voortvarend van start maar rukte te snel op met zijn pionnen. Joop kwam daarna een 'pion' en later ook nog een 'stuk' voor en stond tevens positioneel beter. Zijn opponent zag in dat de partij als verloren kon worden beschouwd. Stand 1-1.

Ruurd van Heerde had op 'het vierde bord' met wit te maken met de 'Hongaarse verdediging'.  Hij kwam een 'stuk tegen een pion' voor, maar verspeelde die voorsprong weer in het verdere verloop van het duel. De match was op een gegeven moment zodanig vastgelopen, dat er een remise werd overeengekomen. Stand 1,5 - 1,5.

Om uiteindelijk een punt in de wacht te slepen, hing nu alles af van Hans van der Molen, die op het 'eerste bord' met zwart aan zijn tegenspeler een zware dobber had. Hij werd naarmate het spel vorderde, hoewel het materieel gelijk stond, flink onder druk gezet door een ver opgestoomd pionnenduo.
Een door HDT voorgestelde remise werd beslist afgeslagen. De strijd duurde voort doch een uiteindelijke verkeerde afruil van Hans, betekende dan toch de overgave. Stand 1,5 - 2,5.

Nu kan En Passant 2 (met 9 punten uit 6) d.d. 25 mei 2018, na een winst op Leusden 1 (met 10 punten uit 6) kampioen worden.

De laatste wedstrijd van 'Het Dikke Torentje 2' zal 14 mei aanstaande gespeeld worden tegen Nijkerk 1.

 

Donderdag 21 maart Leusden 1 - Het Dikke Torentje 2

2e 4-tal bijna afgedroogd
De tocht ging deze keer naar 'Leusden-Zuid en wel naar het Maximaplein 7'. Het navigatiesysteem kende het nummer niet, maar ja, als we maar wel flink in die richting zouden geraken was het wel goed. Het is steeds weer een belevenis als het systeem op een gegeven moment de weg kwijt is en bijvoorbeeld een rotonde signaleert die er niet is en dan vervolgens later weer een signaal oppakt en daarmee opnieuw weer verder gaat. Niettemin waren we toch nog op tijd, want het geeft natuurlijk geen pas als we als 'hekkensluiter' te laat zou aantreden tegen de 'kampioenskandidaat'.

Paul van der Beek voerde op 'het derde bord' met wit wederom zijn 'Larsen opening'. De opening gaf geen noemenswaardige verrassingen. In het middenspel daarentegen vlogen in rap tempo 'de stukken van het bord' en weldra was er al een eindstelling bereikt van allemaal 'naast elkaar en tegenover elkaar staande pionnen'; 'vier pionnen voor Paul' en 'drie pionnen voor zijn tegenspeler'. Een verkeerd gekozen pionzet van Paul betekende echter onverwacht de creatie van een vrijpion voor zijn tegenstander. Stand 0-1.

Joop Leeuwenkamp bracht op 'het tweede bord' met zwart zijn geliefde 'Caro-Kann' ten uitvoer. Vanaf de openingsfase had Joop te maken met een reeks agressieve zetten van zijn tegenstrever. Hierdoor kwam Joop steeds 'meer en meer' in een verkrampte situatie terecht en belandde daarmee tevens in een 'positioneel slechte stand'. Toen na verloop van tijd zijn stelling finaal onder de druk dreigde te bezwijken, gaf hij zich uiteindelijk gewonnen. Stand 0-2.

Jan van Katwijk op 'het eerste bord' met wit zette zijn tegenstander snel flink aan het denken met een optimistische paarduitval. Het leverde hem weliswaar een pion op, maar een handige combinatie van zwart zorgde snel voor een omslag, met als resultaat zowel een min- en dubbelpion voor wit. Nadat ook Jans dubbelpion was opgesnoept, kreeg de wederpartij volop de kans om het beoogde afruilen te realiseren en was het nog slechts een kwestie van zorgvuldig uittikken. Stand 0-3.

Ruurd van Heerde had op 'het vierde bord' met zwart te maken met de 'Van Geet opening'. De stelling werd getransponeerd naar een 'vierpaardenspel'. De partij zat op een gegeven moment dermate vast, dat Ruurd een remise voorstelde, hetgeen echter vriendelijk werd afgewimpeld. Geruime tijd later werd een 'onreglementaire zet' (het niet opheffen van schaak) van de tegenpartij geconstateerd. Dit kon meteen worden hersteld maar een even later uitgevoerde paardvork werd de opponent echter fataal en besliste de wedstrijd. Stand 1-3.

De volgende wedstrijd van het '2e 4-tal van het Dikke Torentje' is thuis tegen 'En Passant 2', d.d. 19 april 2018.

 

Donderdag 22 februari 2018:  Ons Genoegen 1 -Het Dikke Torentje 2

2e 4-tal komt te kort
Jan van Katwijk speelde op 'het eerste bord' met wit tegen een 'routinier' en kreeg na de dameopening te maken met de 'Half- Slavische verdediging'. Nadat er een intensieve afruil had plaatsgevonden van de 'dames en de lichte stukken' ontstond er voor Jan al snel een eindspel met 'torens en pionnen'. Veel 'gemanoeuvreer met enige varianten' zorgden niet voor een doorbraak. Nadat ook de koningen zich strategisch hadden opgesteld was een remise onafwendbaar. Stand 0,5 -0,5.

Joop Leeuwenkamp bracht op 'het tweede bord' met zwart zijn beproefde 'Caro-Kann' ten tonele. Hij kwam hiermee goed uit de openingsfase. In het middenspel daarentegen kwam Joop terecht in een mindere positie, waardoor hij uiteindelijk een stuk moest prijsgeven. Na nog een tijd lang te hebben tegengesparteld zag hij in, dat er geen eer meer aan te behalen was en gaf vervolgens de partij op. Stand 0,5 - 1,5.

Paul van der Beek voerde op 'het derde bord' met wit de 'Larsen opening'. De opening gaf geen problemen, maar na verloop van tijd ondervond hij in de middenspelfase een positioneel nadeel. Dit resulteerde op den duur in het verlies van een stuk. Hierdoor had Paul geen voldoende aanvalskracht meer en gaf zich ten slotte gewonnen. Stand 0,5 - 2,5.

Ruurd van Heerde verzeilde op 'het vierde bord' met zwart in het 'Konings-Indisch'. Hij kwam in een gedrongen positie te staan en verloor hierdoor gedurende het middenspel twee pionnen. Een door de tegenpartij 'geaccepteerd pionoffer' betekende voor Ruurd een stukwinst en het terugwinnen van de pionnen. Door de inzet van de opponent op een patstelling, gepaard gaand met de bevreesdheid hiervoor, maakte dat het eindspel meer tijd in beslag nam dan benodigd. Stand 1,5 - 2,5.

De volgende wedstrijd van het '2e 4-tal van het Dikke Torentje' is uit tegen 'Leusden 1', d.d. 22 maart 2018.

 

Donderdag 18 januari 2018:  Het Dikke Torentje 2 - Laren 2.

Het was geen verre reis voor onze 'schaakcollega's uit Laren', die ons nieuwe onderkomen met goedkeuring gade sloegen.

Ron Flink speelde op 'het tweede bord' met wit een Engelse partij. Hij trok onvervaard ten strijde tegen een gefianchetteerde koningsstelling met daarbij een voorbarige pion op f5. Ron bemachtigde even later een pion en had al zijn stukken goed in de aanval staan. Daardoor kwam zijn tegenstander dermate onder druk te staan, dat zijn situatie onhoudbaar was geworden. Omdat hij vervolgens geen uitweg meer zag werd de wedstrijd opgegeven. Stand 1-0.

Joop Leeuwenkamp bracht op 'het derde bord' met zwart de Caro-Kann ten uitvoer.  Het middenspel kende een rustig verloop met voor zwart een licht strategisch voordeel. Dit geheel resulteerde in een eindspelsituatie voor wit: '4 pionnen en een loper' versus zwart:   '4 pionnen' en een paard. Door middel van zetdwang verloor Joop evenwel zijn stuk en gaf daarna de partij op. Stand 1-1.

Ruurd van Heerde bracht op 'het vierde bord' met wit het Italiaans. Het middenspel ontwikkelde zich in aanvang evenwichtig. Doch na een prematuur loperoffer van wit op h6, begon de partij langzaamaan te kantelen. Het verlies van een kwaliteit en na verloop van tijd mede nog een toren deed de rest. Stand 1-2.

Jan van Katwijk voerde op 'het eerste bord' met zwart de Siciliaanse verdediging. Hij kreeg te maken met de 'gesloten variant'. Zwart probeerde initiatief te ontwikkelen op de damevleugel, maar de strijd die daarmee ontstond mondde echter uit in een pluspion voor wit. Een uiterste poging de bakens te verzetten naar de koningsvleugel bracht geen compensatie. Toen daar nog een pion sneuvelde, was er geen kruid tegen gewassen. Stand 1-3.

De volgende wedstrijd van het '2e 4-tal van het Dikke Torentje' is uit tegen 'Ons Genoegen 1', d.d. 22 februari 2018. Beide teams hebben na 3 wedstrijden inmiddels 2 punten kunnen vergaren, waarbij 'Ons Genoegen' 1 bordpunt meer heeft.

 

Dinsdag 12-12-2017:  Barneveld 3 - Het Dikke Torentje 2

2e 4-tal onderuit.
Na maandag 'code rood' moesten we eerst maar eens afwachten, wat ons de volgende dag zou gaan brengen. Na dinsdagmiddag ruggespraak te hebben gehad met onze chauffeur 'Paul van der Beek' werd besloten, dat we de reis zouden aanvaarden. Tevens werd in verband met een mogelijke vertraging afgesproken, een kwartier eerder te vertrekken. De reis verliep niettemin voorspoedig met weinig oponthoud.

Joop Leeuwenkamp speelde op 'het tweede bord' met zwart een 'Caro-Kann', waarbij zijn tegenstander hem trakteerde op de 'doorschuif variant'. De opening verliep verder rustig maar in het middenspel werd de h7-pion van zijn zwarte koningsstelling geslagen, die hij echter niet met zijn koning kon terugslaan. Na verloop van tijd kreeg Joop ook nog eens te maken met een aftrekschaak, die hem zijn dame kostte. Dit was allemaal
te veel. Stand 0-1.

Jan van Katwijk werd op 'het eerste bord' met wit geconfronteerd met het Konings-Indisch. Een aanval op Jans witte centrum met een loper leverde zwart een onbedoelde dubbelpion op. De daardoor ontstane open lijn werd echter wel scherp benut. Toen het evenwicht was hersteld volgden enigeschermutselingen op de damevleugel. Het leek erop dat beide partijen het gehele veld wilden verkennen. Ieder initiatief werd doorzien en in de kiem gesmoord, waardoor uiteindelijk werd besloten tot een remise. Stand 0,5-1,5.

Ruurd van Heerde had op 'het vierde bord' met zwart te maken met het 'Evans gambiet'. Na het opsluiten van een loper reageerde de tegenpartij met een loperoffer versus een pion. In een later stadium verloor Ruurd evenwel een stuk. De stelling zat redelijk vast en was in evenwicht. Een blik op het resterende bord, leerde dat een remise geaccepteerd kon worden. Even later werd na discussie en wederzijds overleg, over een door beiden pas later geconstateerde onreglementaire zet, dan ook tot
een 'edele puntendeling' besloten. Stand 1-2.

Paul van der Beek begon op 'het derde bord' met wit met een dameopening. De openingsfase had voor beiden een rustig verloop en ook het middenspel werd gekenmerkt door een kalme ontwikkeling en kende weinig verrassingen . Pas in het eindspel zorgde een berekeningsfout van Paul ervoor dat hij een paard achter kwam. Toen zijn opponent vervolgens overging tot een systematische afruil van stukken, werd de partij ten slotte opgegeven. Stand 1-3.

De volgende wedstrijd van het 2e 4-tal is thuis tegen 'Laren 2', d.d. 18 januari 2018.

 

Donderdag 16-11-2017:  Het Dikke Torentje 2 - SSC 1922 1

2e 4-tal fris van start

Het 2e 4-tal was vorig seizoen houder geworden van de 'rode lantaarn'. Hierdoor had ons team meteen een automatisch doel, namelijk deze ereplaats dit keer aan een ander over te laten. Onze eerste gast in onze nieuwe residentie was SSC 1922 uit Soest.

Jan van Katwijk bracht op 'het eerste bord' met zwart de 'moderne verdediging' ten tonele. Een overvol centrum leidde voor Jan tot een loperwinst, maar enige zetten later lag zijn dame dermate onder vuur, dat hij haar moest opgeven. Het terugveroveren van de witte dame gelukte wel, maar betekende voor hem per saldo een toren in de min. Hoewel er op dat moment nog geen sprake was van opgeven, zorgde een gedwongen afruil van stukken wel voor een spoedige beëindiging van de partij. Stand 0-1.

Joop Leeuwenkamp speelde op 'het tweede bord' met wit een 'damepionopening'. Hij kwam hiermee goed uit de openingsfase. Het middenspel werd voor hem gekenmerkt door een materiële achterstand van 2 pionnen, waarbij hij weliswaar positioneel beter stond. Terwijl Joop een scherpe aanval had op de koningsvleugel, viel zijn tegenstander aan op de damevleugel. Vrij onverwachts viel na een slordige loperzet van de tegenstander, een 'toren-koning mat' als het ware uit de lucht. Stand 1-1.

Paul van der Beek beantwoordde op 'het derde bord' met zwart een 'damepionopening' met een Oude Benoni verdediging. In het middenspel wist hij zijn tegenspeler steeds verder terug te dringen, waarbij een loperaanval op 'dame en toren' hem een kwaliteit opleverde. Op den duur was de stelling voor Paul een 'een dame, 2 torens en een paard' versus 'een dame, een toren en een paard' Na een hoop gemanoeuvreer wist zijn opponent door middel van eeuwig schaak, remise af te dwingen. Stand 1,5-1,5.

Ruurd van Heerde opende op 'het vierde bord' met de koningspion en kwam in de 'Philidor verdediging' terecht. In het middenspel verloor hij door een slordige zet 2 pionnen in zijn koningsstelling en werd daardoor zwaar in de verdediging gedrukt. Een riskante zet van zijn opponent kon door Ruurd worden gerepliceerd met een aftrekaanval, wat hem een dame versus toren opleverde. Toen na verloop van tijd nog 2 pionnen kon worden bemachtigd gaf de tegenpartij zich uiteindelijk gewonnen. Stand 2,5-1,5.

In ieder geval, hoewel natuurlijk slechts tijdelijk, mogen wij ons op dit moment verheugen met een 'virtuele koppositie'. Een screenshot is al gemaakt.