Regels puntentoekenning voor de interne competitie.

Regels

1. De FIDE Regels voor het Schaakspel zijn van kracht, tenzij de volgende regels anders aangeven.

2. Tempo is 100 minuten p.p.p.p.  + 10 seconde per zet (Fischer tempo).

3.  Spelers moeten de zetten opschrijven

4, De laatste competitieronde is op de 2e donderdag van Juni en begint de eerste donderdag van September. Niet gespeeld wordt op feestdagen.

5. De indeling geschiedt door de wedstrijdleider. Afmeldingen dienen aan hem te worden gemeld.

6. Indeling geschiedt volgens het Zwitserse systeem.

7. Bij een gedeelde eerste plaats wordt er de volgorde bepaald op basis van de weerstandpunten volgens het Zwitserse systeem.

8. Zodra een speler drie zetten heeft gedaan, kan hij geen claim meer indienen met betrekking tot een onjuiste beginopstelling, een verkeerd geplaatst schaakbord of de instelling van de klok.

9. Aanraken is zetten.

10. Een onreglementaire zet moet ongedaan worden gemaakt en de tegenstander kan 2 minuten extra bedenktijd claimen. De tweede keer wordt de wedstrijd verloren verklaard

11. De vlag wordt geacht te zijn gevallen na een terechte, desbetreffende claim door een speler. 

12. Als beide vlaggen zijn gevallen, is de partij remise.

13. Om te kunnen winnen moet een speler "matpotentieel" hebben. Dit wordt gedefinieerd als voldoende materiaal om een reglementaire positie, eventueel via "helpmat" te bereiken, waarin de tegenstander als hij aan zet is, mat in één niet kan voorkomen. Dus: twee paarden met koningalleen is onvoldoende, maar een toren met koning tegen een paard en koning is wel voldoende. Er kan geen remise geclaimd worden op basis van de stelling op bet bord of de manier van spelen van de tegenstander, anders dan de hiervoor beschreven gevallen.

Wedstrijdleiding

14. De leiding van de wedstrijden berust bij de wedstrijdleider. De wedstrijdleider is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en bet beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen die zich mochten voordoen. Bij afwezigheid van de wedstrijdleider wordt zijn functie waargenomen door een door de wedstrijdleider aan te wijzen plaatsvervanger. Deze wordt bekend gemaakt op de ledenvergadering.

Slotbepalingen

15. Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht door de algemene vergadering van de vereniging, met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

16. Dit reglement is vastgesteld door de algemene vergadering van 30 augustus 2018 en treedt direct na goedkeuring in werking.

 

Er zijn diverse situaties waarbij je verschillend punten krijgt toegewezen. Deze punten worden afgeleid van je z.g. “waarderingspunten”. Uitleg over die waarderingpunten kun je hier vinden.

Hieronder staat beschreven hoevel punten je krijgt onder welke omstandigheden.

 

Situatie 1Je speelt een wedstrijd.

 1. Als je je niet hebt afgemeld en dus te kennen heb gegeven dat je wilt spelen.
 2. Als er een tegenstander beschikbaar voor je is.

Puntentoekenning voor situatie 1

Als je wint krijg je de waarderingspunten van je tegenstander

Als je remise speelt krijg je de helft van de waarderingspunten van je tegenstander

Als je verliest krijg je (helaas) niets.

 

Situatie 2:Je meldt je van tevoren af.

 1. Als je dit voor 18:00 op de speelavond doet via de website.
 2. Via het afwezigheidsformulier wat altijd op de speelavond kan worden ingevuld. Echter, dit biedt geen garantie. je moet altijd zelf, op de website, controlleren, of dit juist is genoteerd.

Puntentoekenning voor situatie 2

Je krijgt 1/3 van je waarderingspunten

 

Situatie 3:Je speelt extern.

 1. Als je een wedstrijd speelt in de SGS competitie, beker enzovoort

Puntentoekenning voor situatie 3

Je krijgt 2/3 van je waarderingspunten

 

Situatie 4:Je kan niet spelen om dat je verplichtingen hebt voor de club.

 1. Als je tbv de club een vergadering moet bijwonen, een extern team begeleidt, ect.

Puntentoekenning voor situatie 4

Je krijgt 2/3 van je waarderingspunten

 

Situatie 5:Je meldt je niet af.

 1. Als je niets laat horen en niet komt niet opdagen.
 2. Als je weigert tegen een bepaalde tegenstander te spelen.
 3. Als je weigert te wachten op een wat verlate tegenstander.
 4. Als je kunt spelen maar het niet doet.

Als je niets hebt laten horen houd er dan rekening mee dat je de week daarna niet wordt ingedeeld, tenzij je even laat weten wat er aan de hand is. Uiteraard is er alle begrip voor overmachtsituaties, dit ter beoordeling van de wedstrijdleider.

Puntentoekenning voor situatie 5

Je krijgt in principe geen punten, dat ter beoordeling van de wedstrijdleider.

 

Situatie 6:Je bent oneven.

 1. Als je je niet hebt afgemeld, dus te kennen hebt gegeven dat je wilt spelen en als er door een oneven aantal spelers geen tegenstander beschikbaar voor je is.

Pas op de avond zelf wordt gekeken of er toch niet iemand beschikbaar is. Dat kan soms even duren. Om je niet te lang te laten wachten is deze "wachttijd" beperkt tot 20:20. Dat betekent dat je misschien 15-20 minuten moet wachten op een mogelijke tegenstander. Niet ongewoon lang. Daarna kun je zelf beslissen of je naar huis wil.

Als het nog niet vaststaat of er wellicht nog een speler voor je komt en je gaat eerder weg dan dupeer je mogelijkerwijs een verlate speler en wordt je geregistreerd als “niet afgemeld”. Dus niet als “oneven”. Blijf even want anders ben je daarna gewoon weer “kandidaat oneven”.

Kortom: pas als je je niet hebt afgemeld en er is om 20:20 geen tegenstander beschikbaar én je ook daarna op die avond geen wedstrijd speelt, dan wordt dit boekhoudkundig geregistreerd als “oneven”.

Puntentoekenning voor situatie 6

Je krijgt 2/3 van je waarderingspunten

 

Als dit alles is bepaald wordt een nieuwe ranglijst berekend.

De indeling wordt “machinaal” bepaald volgens de officiële regels van het keizersysteem op woensdagavond. Slechts bij een meer dan 2 late afvallers, wordt er een nieuwe indeling gemaakt.  Er wordt voor niemand een uitzondering gemaakt.