Uitleg Elorating

Wat is een EloRating

220Px Arpadelo

De naam “Elorating” is een afgeleide van de achternaam van Árpád Élő.  Árpád Élő (de man hiernaast) was een Amerikaanse natuurkundige en schaker. De onzagwekkende hoeveelheid diacrieten in zijn naam doet een Hongaarse afkomst vermoeden.

Met de Elorating wordt een ietwat grove poging gedaan om de sterkte van een speler tot uitdrukking te brengen.  Het verschil in ratingpunten tussen 2 spelers dient vervolgens als indicatie voor de uitkomst van wedstrijden.

ELO verschil

Verwachte score

0

0.50 %

20

0.53 %

40

0.58 %

60

0.62 %

80

0.66 %

100

0.69 %

120

0.73 %

140

0.76 %

160

0.79 %

180

0.82 %

200

0.84 %

300

0.93 %

400

0.97 %

enz

enz

 

Berekening

Na elke wedstrijd kan de Elorating van beide spelers opnieuw worden berekend. Resultaat van deze berekening is dat, afhankelijk van de uitkomst, Elopunten van de ene speler afgetrokken en Elopunten bij de andere speler opgeteld. Ben je geïnteresseerd in de exacte wijze van berekenen kijk dan hier. Er zijn overigens verschillende wijze van berekeningen.

 

Controverse

Over de Elorating bestaat veel discussie want er blijkt veel mee mis. Men moet beseffen dat de Elorating niet gebaseerd is op een natuurconstante of iets dergelijks. Het is feitelijk een uit de lucht gegrepen menselijk verzinsel (zoals we er zo velen kennen). Naast wiskundige onvolkomenheden wordt er bijvoorbeeld geen rekening gehouden met kleur, type tegenstander en vorm. Om die reden zijn de voorspelling van de wedstrijden in onze competitie uitgebreid met tig veel meer parameters. Onze voorspellingen zijn veel nauwkeuriger. Een andere fout is dat bij de Elorating automatisch wordt aangenomen dat als een speler verliest zijn tegenstander op een hoger niveau heeft gespeeld. En dus punten verdient. Maar neem maar van mij aan dat een hoop partijen eenvoudig worden beslist door toevalsfactoren waar geen van beide spelers bewust op heeft aangestuurd. Ik heb het hier over de zogenaamde “stellinggelukjes” waar Burg wel eens aan refereert. Winststellingen die zich als een donderslag bij heldere hemel voordoen.

Voorts kan je de Elorating alleen maar zien in de context van een bepaalde groep spelers binnen een vaste tijdsspanne; zeg een paar jaar. Vastgesteld kan worden dat er door tal van redenen  “ratinginflatie” plaats vindt. Om politiek correcte redenen bijvoorbeeld. Onlangs is er nog een lading vrouwelijke "grootmeesters" met behoud van hun eigen, volstrekt onvergelijkbare damesrating in het systeem opgenomen. Trouwens, bij mijzelf kan de Elorating flink fluctueren. Binnen 1 partij al honderden Eloratingpunten. In elk denkbare richting. Dus wat moet je er nu eigenlijk van denken?

Je zou kunnen zeggen dat er van de Elorating welliswaar totaal niets klopt maar dat het wel werkt. Maar wat mij betreft zou je de kracht van elke speler, nu en in de geschiedenis het best objectief kunnen meten door zijn zetten te laten beoordelen door een computerprogramma.

 

Elorating bij ons

Bij ons op de club doen we het op dit moment zo:

  1. Aan het begin van het seizoen worden de ratings van de KNSB overgenomen. In de KNSBratings zijn ook de externe resultaten opgenomen. Deze rating noemen we het startElo.  Het startElo blijft gedurende het hele seizoen onveranderd.
  2. Het startElo van “Intreders” zonder KNSB rating wordt geschat  Bij hun vindt binnen een redelijk termijn een correctie plaats liefst op basis van de KNSBrating.
  3. Na elke speelronde wordt een nieuw Elo berekend. In de ranglijst staat deze onder de kolomnaam “Elo”. De berekeningen geschieden op basis van het startElo.
  4. Externe wedstrijden worden momenteel niet meegenomen in de berekeningen.

 

De Elocup.

Wij hebben ook nog zoiets als de Elocup. Vroeger won degene de Elocup als het verschil tussen zijn Elo aan het einde van het seizoen minus zijn startElo het grootste was van iedereen. Nu doen we dat anders.

  1. Je kan alleen punten winnen als je speelt tegen iemand met een hoger startElo. Je kan nooit punten winnen tegen iemand met een lager of gelijk startElo.
  2. Bij winst krijg je (startEloTegenstander – startEloEigen). Bij remise is dat de helft.

 

TPR

Gerelateerd aan de Elorating heb je de Toernooi Prestatie Rating. De TPR is eigenlijk een soort van versnelde ofwel overdreven Elorating. Je ziet het vaak in toernooien en het zegt iets over de presatie van de speler binnen dat toernooi. En ook wij hebben een TPR in onze ranglijsten.